Jak si pro banku uchovat potvrzení o podaném daňovém přiznání

daňové přiznání

Podnikatelé pro schválení hypotéky dokládají bance svůj příjem formou předložení daňového přiznání (DP). Samotné PDFko však není dostatečně průkazné, proto banky vyžadují:

 • Daňové přiznání v PDF, a to za poslední jedno až dvě zdaňovací období.
 • Výpis z účtu z měsíce, kdy jste platil/a daň. Jestliže hradíte zálohy na dani, tak také výpisy z účtu ze všech měsíců, kdy byly zálohy hrazeny.
 • Potvrzení o podání DP.


A právě poslednímu bodu se budeme věnovat dnes. Je
několik způsobů, jakým můžete DP podávat. Přeskočte tedy na ten, který se Vás týká.

 • Podávám DP papírově
 • Podávám DP elektronicky přes mojedane.cz (dříve EPO)
 • Podávám DP elektronicky přes datovou schránku
 • DP za mě podává má účetní
 • Co dělat, když jsem DP podal, ale potvrzení už nemám?

Podávám DP papírově

Pokud jste stará škola a daňové přiznání podáváte stále v papírové podobě, pak se držte následujícího:

 • Tiskněte vždy dvě kompletní vyhotovení včetně všech příloh.
 • Jedno vyhotovení necháte na podatelně finančního úřadu.
 • Druhé vyhotovení si odnášíte zpět s podacím razítkem finančního úřadu.
 • Všechny strany daňového přiznání si následně naskenujte a uchovejte v PDF v počítači. Znáte to, papír se někam založí a jako na potvoru Vám ho sežere pes.

V zásadě nedoporučuji zasílat daňové přiznání poštou. Nedostanete pak zpět svou kopii s podacím razítkem.

Podávám DP elektronicky přes mojedane.cz (dříve EPO)

Tento způsob je nejspíše tím nejpraktičtějším. Daňový portál Vám jednak zkontroluje hrubé chyby a také Vás navede a spočítá, co je třeba spočítat.

 • V portálu si stáhněte opis daňového přiznání v PDF a uschovejte.
  • Můžete si stáhnout i jen pracovní verzi a zkonzultovat ji s finančním poradcem před samotným podáním.
 • Po podání daňového přiznání si uložte „Opis elektronického potvrzení podání“.

Podávám DP přes datovou schránku

Pokud používáte účetní software, tak nejspíš posíláte daňové přiznání ve formě .xml souboru přes datovou schránku. V takovém případě myslete na:

 • Je potřeba si z účetního softwaru vygenerovat i PDF daňového přiznání a toto pak předložit bance.
 • Po odeslání zprávy si uložte „Doručenku“, která bude k dispozici ke stažení nejpozději následující pracovní den. Doručenku si stáhněte ve formátu PDF i ZFO.
 • V datové schránce je doručenka k dispozici jen po dobu 90 dní, takže na ni nezapomeňte.


Daňové přiznání za mě podává má účetní

Pokud za Vás chodí účetní na finanční úřad s papírovým daňovým přiznáním, pak platí odstavec „Podávám DP papírově“.

Pokud jej podává za Vás tak, že se pod Vašimi přístupovými údaji přihlásí do mojedane.cz nebo do Vaší datové schránky, má se za to, že jste to Vy a platí předchozí dva odstavce.

Většina účetních však za Vás podá daňové přiznání přes jejich vlastní datovou schránku. V takovém případě záleží, zda příslušný finanční úřad obdržel plnou moc, která účetní umožňuje Vás zastupovat. Pokud ano, potřebujete jen doručenku jako v předchozím odstavci. Pokud ne, účetní Vám předá „Potvrzení podání učiněné datovou zprávou, …“, které musíte podepsat a do 5 dnů od podání odnést podepsané na finanční úřad. Pak si udělejte dvě vyhotovení, jedno necháte na podatelně a druhé si odnášíte s podacím razítkem finančního úřadu. To si opět naskenujte pro snazší přístup.

Co dělat, když jsem DP podal, ale potvrzení už nemám?

Nezoufejte, nejste první ani poslední. Požádejte Vašeho daňového správce na finančním úřadu o vyhotovení „Opisu vybraných údajů DAP“ nebo přímé kopie podaného DP, kterou Vám finanční úřad orazítkuje a ověří tak jeho pravost. Jen počítejte s tím, že úřednice na to má lhůtu 30 dnů, takže pokud plánujete hypotéku, je lepší si požádat v předstihu.

Závěr

Oproti žadatelům o hypotéku s příjmem ze zaměstnání mají podnikatelé o něco náročnější administraci doložení svého příjmu. Na druhou stranu se s příjmem z podnikání ve vztahu k hypotéce dá občas „čarovat“, jelikož nabízí více možností jeho výkladu a výpočtu.

Snad Vám tento článek pomůže při přípravě na hypotéku. A pokud chcete vidět nějaké ty zmíněné čáry, víte, co máte dělat. 👇


NAPIŠTE MI